Partneri

Dom Quo Vadis

dom-quo-vadis-logo

Sme „domom“ v centre mesta, miestom stretania sa, kde sa môžeš porozprávať s priateľmi a známymi, prípadne zoznámiť s novými ľuďmi, kresťanmi, ale i všetkými ľuďmi dobrej vôle. Nie sme a ani nechceme byť uzavretí do seba, nechceme sa stretávať výlučne s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké názory ako my, naopak sme otvorení všetkým našim návštevníkom.

Ponúkame možnosť zastaviť sa u nás, zrelaxovať, stráviť príjemné chvíle s priateľmi alebo nad knihou pri šálke čaju, kávy či horúcej čokolády.

Okrem toho chceme sprostredkovávať kultúru, prezentovať umenie, radovať sa, vzdelávať, rozvíjať sa. Pri každej z týchto aktivít si však vždy ponecháme náš duchovný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Na ňom všetko staviame.

Čítať ďalej: Dom Quo Vadis

Bratislavská arcidiecéza

bratislavska-arcidieceza

link: http://abu-bratislava.sk/portal/

(Arci)diecéza je časť ľudu Božieho, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova.   (Christus Dominus, 11)
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
bratislavský arcibiskup metropolita
Základné informácie o bratislavskom arcibiskupovi a metropolitovi Západnej cirkevnej provincie…

Čítať ďalej: Bratislavská arcidiecéza

Saleziáni dona Bosca

saleziani-dona-bosca

link: http://saleziani.sk/

Saleziánske strediská podporujúce HorebPET:

Sme saleziáni – ľudia, ktorí venujú svoj život výchove vás– mladých…Náš vzor a zakladateľ je don Bosco, kňaz, ktorý žil v19.storočí v Turíne a venoval sa opusteným mladým. V jeho duchu sa snažíme ponúkať mladým rodinné prostredie ktoré ich môže v živote posúvať ďalej. Sme radi, ak sa tu z mladého človeka stane niekto, kto si vo svojom živote stojí za svojím, vie čo ho napĺňa a nebojí sa za to obetovať nejakú námahu.

Čítať ďalej: Saleziáni dona Bosca

EKOLUMI, s.r.o.

Web: http://ekolumi.sk

Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život vznikla ako snaha pomôcť ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. Títo ľudia – naši klienti, k nám prichádzajú z rôznych strán – na odporúčanie polície, iných ľudí, ktorí o ich bezdomovectve vedia, niekedy prídu aj sami, ale často ich doslova zbierame z ulíc, z parkov, spred kostolov, spopod mostov a podobne. Sú to ľudia, ktorých „nikto nechce“. Sme pre nich často posledným útočiskom.

Web: new.oaza-nadej.org