Ako pomôct

 1. Zberom PET vrchnákov a ich doručením na naše zberné miesta. Pre každého podporovaného sa koná zber v iných mestách na Slovensku. Zbierať vrchnáky môžete ako jednotlivec alebo založiť zberné miesto na svojom pracovisku a zbierať spolu s kolegami.
 2. Finančne – poukázaním dobrovoľnej finančnej čiastky na bankový účet konkrétneho podporovaného.
 3. Ako dobrovoľník
  – Vylepete plagáty na vhodné miesta – A4 plagát na stiahnutie
  – Pridajte sa do tímu dobrovoľníkov OZ HorebPET:
  – Príležitostný dobrovoľník – logista – prevážanie vrchnákov zo zberných miest do skladových priestorov autom
  – Člen organizačného tímu – podieľanie sa na fungovaní, rozvoji a napredovaní OZ
  – Mediálny tím – grafik, web developer
 4. Založením zberného miesta
  – Založte zberné miesto na svojom pracovisku a vyzbierané vrchnáky doneste na naše zberné miesta
  – Založte  verejne dostupné zberné miesto, na ktoré môžu vrchnáky nosiť aj ostatní. Na takomto verejne dostupnom zbernom mieste sa skladujú vrchnáky, kým ich nie je dostatok (min.3 tony), aby si ich prišiel vyzdvihnúť a odkúpiť odberateľ – recyklačná spoločnosť. Verejne dostupné zberné miesto zaradíme do nášho zoznamu
 5. Inak
  Hľadáme reprezentatívne nádoby na zbieranie PET vrchnákov na zberných miestach

 

Ako pomôcť zberom PET vrchnákov na Vašom pracovisku?

 

Zber PET vrchnákov je v každej organizácii, inštitúcii či firme založený na dobrovoľnej iniciatíve každého jedného „nadšenca“.

Postup je nasledovný:

 1. Zriadenie „zberného miesta“ vo vašej organizácii alebo firme, na ktorom bude škatuľa alebo vrece označené plagátom alebo inou informáciou o tom pre koho sa tieto vrchnáky zbierajú. Stiahnite si plagát pre konkrétneho človeka  alebo banner.
 2. Vyhlásenie zbierky a oboznámenie ľudí vo vašej organizácii s podstatou a cieľom zbierky. Jedným so spôsobov je napr. zaslanie emailu. Vzorový email nájdete tu.
 3. Odvoz vrchnákov na verejné zberné miesto po nazbieraní dostatočného množstva vrchnákov
  zoznam verejne dostupných zberných miest
   • Najviac nám pomôžete, ak vrchnáky osobne doveziete na zberné miesto u Saleziánov don Bosca – Mamateyka , Mamateyova 4, Bratislava
   • Vrchnáky, prosím, neposielajte poštou. Pošlite ich po niekom, kto má cestu okolo zberného miesta.
   • Odvoz vrchnákov momentálne nezabezpečujeme.

Pre tie organizácie a jednotlivcov, ktorí zbierajú PET vrchnáky ponúkame možnosť zverejnenia ich mena na našej web stránke medzi podporovateľmi. V prípade záujmu napíšte názov organizácie, logo a prípadné detailnejšie informácie na emailovú adresu info@horebpet.sk. So zverejnením musí súhlasiť vedenie zverejnenej organizácie, resp. zverejnený jednotlivec.