Vzorový email

Dobrý deň,

touto cestou, by som Vám chcel/a dať do pozornosti projekt HorebPET. Týka sa zbierania vrchnákov z PET fliaš.

Zberom a odpredávaním PET vrchnákov recyklačným spoločnostiam podporuje sociálne slabých a zároveň pomáha vnímať environmentálne, sociálne, kultúrne a duchovné potreby jednotlivcov a skupín. V súčasnosti financie zo zbierky budú venované Sabínke Fajnorovej a Fabianovi Sekáčovi na financovanie rehabilitačných cvičení (http://www.horebpet.sk/komu-pomahame).

Vrchnáky môžete priniesť buď do škatule/vreca v miestnosti ………… označenej plagátom Zber PET vrchnákov“ alebo priamo na verejné zberné miestahttps://horebpet.sk/zberne-miesta

Chcel/a by som Vás požiadať o rozšírenie projektu do povedomia kolegov a známych.

Viac informácií o možnostiach zberu a činnosti projektu HorebPET nájdete na internetovej adrese http://www.horebpet.sk.

 

S pozdravom ……………………….. .