Bratislavská arcidiecéza

bratislavska-arcidieceza

link: http://abu-bratislava.sk/portal/

(Arci)diecéza je časť ľudu Božieho, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova.   (Christus Dominus, 11)
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
bratislavský arcibiskup metropolita
Základné informácie o bratislavskom arcibiskupovi a metropolitovi Západnej cirkevnej provincie…
J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
bratislavský pomocný biskup
Základné informácie o bratislavskom pomocnom biskupovi…
Bratislavská arcidiecéza
metropola Západnej cirkevnej provincie Slovenska
Základné informácie o bratislavskej arcidiecéze – metropole Západnej cirkevnej provincie…