O HorebPET

OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

 

Cieľom HorebPET je

 • dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
 • ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou. Stačí chcieť a vytrvať
 • urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

 

Ako to funguje

 • každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto. Info o zberných miestach tu
 • dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
 • 80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

 

Koho HorebPET finančne podporuje

 • Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
 • Zdravotne znevýhodnených občanov

 

Kto stojí za HorebPET

 • Partneri – poskytli OZ HorebPET materiálnu alebo nemateriálnu pomoc, napr. skladové priestory
 • Podporovatelia – inštitúcie, ktoré sa pripojili k zberu vrchnákov
 • Dobrovoľníci – venujú HorebPET svoj voľný čas a nadšenie

2% z daní

Zatiaľ nie sme schopní poberať 2% z dane, môžete ich poukázať o.z. Priatelia Quo Vadis.

 

„Keď veľa malých ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, svet sa zmení“

(africké príslovie)

 

Stanovy OZ HorebPET