2%

Venujte nám 2 % z Vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % alebo 3% z Vašej dane a pomôžte nám pomáhať zberom plastových vrchnáčikov tým a tam, kde je to treba …

Naše Občianske združenie (OZ) HorebPET sa venuje zberu plastových vrchnáčikov z PET fliaš od darcov a prostredníctvom dobrovoľníkov tieto vyzdvihuje, hromadí a následne predáva výkupcom. Takto získané finančné prostriedky následne prerozdeľuje vybraným detičkám z celej SR, ktorých príbehy si môžete prečítať na našej web stránke v časti „Komu pomáhame“:

(https://horebpet.sk/komu-pomahame/)

Názov: HorebPET
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51030128
Sídlo: Studená 13, 821 04 Bratislava

Tlačivá na stiahnutie:
ZAMESTNANCI

 1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmovTU
  (potrebné vypýtať vyplnené a podpísané od zamestnávateľa)
 1. VyhlásenieTU
  (vyplní a podpíše zamestnanec na základe údajov z Potvrdenia od zamestnávateľa)
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré je potrebné priložiť k Vyhláseniu
  • Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2% / 3%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €
  • Daňovník má možnosť súhlasiť / nesúhlasiť so zaslaním svojich údajov (meno, priezvisko a bydlisko) prijímateľovi časti dane 

PRÁVNICKÉ SUBJEKTY

 1. Uvádzajú darovanie daní priamo do daňového priznania; kontaktujte, prosím, svoju účtovníčku a nadiktujte jej naše vyššie uvedené údaje

 POSTUP:

Vyplnené a podpísané (na mieste podpis daňovníka) Vyhlásenie, k tomu pripojené Potvrdenie o zaplatení dane za príslušné obdobie (od zamestnávateľa) a prípadne aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (od neziskovej organizácie, občianskeho združenia), zamestnanec zasiela/osobne v podateľni odovzdá/ na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Dôležité termíny:

 • do 17.februára 2020 – požiadať zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania dane podpísanou Žiadosťou
 • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie samostatne + podanie daňových priznaní právnickými osobamiVyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2020 – Zaslanie / odovzdanie Vyhlásenia s prílohami (len zamestnanci)