Zberné miesta

Bratislava

Saleziáni don Bosca – Mamateyka
Mamateyova 4, Bratislava

Otvorené: 1.september – 30.jún

Utorok: 18:20 – 20:00
Piatok: 15:00 – 17:20;
Sobota: 18:20 – 20:00
Nedeľa: 15:00 – 18:00

Dom Quo Vadis
Veterná 1, Bratislava

Otvorené: 1.september – 30.jún

Pondelok – Štvrtok: 15:00 – 21:00
Piatok: 15:00 – 22:00
Nedeľa: 17:30 – 21:30

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinandemetza
Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava

Otvorené: 1.október – 30.jún

Pondelok – Sobota: 13:00 – 23:59
Nedeľa: 8:00 – 23:59

tel.: 0905 406 679
pozn.: v budove vysokoškolského internátu Ľudovíta Štúra

Košice

Centrum Dorka
Hemerkova 28, 040 23 Košice

Pondelok – Piatok: 7:00 – 21:00
Sobota – Nedeľa: 12:00 – 21:00

Žilina

Stanica Žilina-Záriečie
Zavodska cesta 3/2844, 010 01 Žilina

Pondelok – Piatok: 10:00 – 22:00
Sobota – Nedeľa: 12:00 – 22:00;