facebook-icongoogle-plus-icon

Evanjelické lýceum a Evanjelická základná škola

evlyceum

Adresa: Palisády 57, 811 07 Bratislava

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Link: http://www.evlyceum.sk/

Mládež ulice

Logo Mladez ulice

Mládež ulice je občianske združenie, ktoré realizuje terénne nízkoprahové programy v troch lokalitách v Bratislave - v Petržalke, vo Východnom/Rendez v Račí a vo Vajnoroch. Pracuje s deťmi a mladými so sociálne znevýhodneného ale aj bežného prostredia a poskytuje služby voľnočasového aj sociálneho charakteru.


Viac informácií nájdete na www.mladezulice.sk či na facebooku: Mládež ulice

MŠ Šulekova

materska-skola-sulekova
Link: http://www.rzmssulekova.sk/

vznikla v roku 1984, od mája 2002 je samostatná organizácia s právnou subjektivitou.

Materská škola je šesťtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Umiestnená je v blízkosti lokality Horského parku. Areál materskej školy je rozľahlý, zatrávnený, s kĺzačkami, pieskoviskami, hojdačkami, detským
dopravným ihriskom a rôznymi vonkajšími hracími zariadeniami.

 

Challengest

logo-challengest

link: http://www.challengest.com/

Challengest spája firmy a študentov pomocou úloh - Challengov.
Pozrite si ich video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1PBKbHK0aPk
 
Challengest je zároveň víťazom ceny HR Gold - Personálny projekt roka 2013.
 
Vitaz o najlepsi startup roka 2013 pre HR

BOSCH Slovensko

link: http://www.bosch.sk

OZ SOS deťom ulice

link: http://www.soskosice.sk/

ZUNO Bank

link: www.zuno.sk 


ZUNO Bank je internetová banka skupiny Reiffeisen International na Slovensku, so zriadenými sídlami vo Viedni a Bratislave. Svoje služby po spustení na Slovensku v roku 2010 rozšírila zatiaľ do Českej republiky, kde pôsobí už 2 roky.   

Momentálne banka obsluhuje na oboch trhoch viac ako 180 000 klientov, ktorí si môžu vybaviť všetky bankové požiadavky rýchlo a jednoducho cez internet alebo mobilnú aplikáciu. Pre osobnú asistenciu sa môžu zastaviť v špeciálnych ZUNO Zónach v Bratislave alebo Prahe. 

II. ZŠ Levice

Link: http://2zs.edupage.org/

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

UPeCe Bratislava

link: http://www.upc.uniba.sk/

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti (por. Jn 10, 10).

My, ktorí sa v ňom schádzame,

  • sme presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie jeho osoby a jeho učenia;
  • sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je dušou všetkých ostatných;
  • sme presvedčení, že všetky veci, ktoré Boh stvoril, nám môžu slúžiť k dobru, ak ich užívame uvážene, rozumne a v zhode s Božími princípmi;
  • sme presvedčení, že našou povinnosťou je skúmať svoje schopnosti, osobné dary a talenty a tieto v maximálne možnej miere rozvíjať podľa zásad evanjelia;
  • sme presvedčení, že naším povolaním je budovať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými, s inými ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Preto sa snažíme o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a o hľadanie spôsobov, ako vyjsť von zo svojej ulity a otvoriť sa aj pre tých, ktorí sú mimo nás;
  • sme si vedomí, že aj napriek tomu, že vo svojom vnútri nosíme veľa energie a dobrej vôle, vlastnými silami nie sme schopní dosiahnuť všetko. K svojmu rozvoju potrebujeme aj Božiu pomoc. Chceme sa teda v maximálne možnej miere pre ňu otvárať. Nakoľko najviac Božej pomoci k nám prichádza cez Cirkev, chceme s ňou vytvárať jednotu.

A konečne sme si vedomí toho, že to, čo my sami spoznáme, máme ponúkať aj ďalej a tak pozývať všetkých ľudí k žitiu života v plnosti.

(Milan Bubák, SVD; 1997)