facebook-icongoogle-plus-icon

Erasmus Student Network Slovakia

Link: http://esn.sk/

Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia) je nezisková študentská organizácia. Našou úlohou je pomáhať zahraničným študentom a poskytovať im možnosti pre kultúrne porozumenie a ich osobný rozvoj na základe princípu študenti pomáhajú študentom. ESN Slovakia je poradným orgánom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Národnej Agentúre).

ESN existuje vo viac než 430 vysokých školách v 36 krajinách Európy a zahŕňa okolo 29 000 mladých ľudí, ktorí poskytujú svoj servis približne 160 000 zahraničným študentom každý rok. 

Adresa: Erasmus Student Network Slovakia, ŠD 3 Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica