facebook-icongoogle-plus-icon

O projekte

Aké oblasti podporuje finančne?

Nasledujúci zoznam oblastí, na ktoré sa chce HorebPET orientovať, predstavuje súčasne rebríček priorít, podľa ktorého sa bude postupovať pri schvaľovaní žiadostí o podporu:

1. Sociálna oblasť:

  • Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
  • Zdravotne znevýhodnených občanov

2. Oblasť dobrovoľníckych aktivít:

  • Podpora dobrovoľníkov, talenty, organizácie alebo projekty so všeobecne prospešnými cieľmi v oblasti charity, misií, životného prostredia, vzdelávania alebo kultúry

3. Environmentálna oblasť:

  • Podpora občianskych aktivít pri čistení a zveľaďovaní životného prostredia (ŽP)
  • Prevencia pred znečisťovaním ŽP a znižovanie negatívnych vplyvov na ŽP
  • Podpora recyklačného umenia