facebook-icongoogle-plus-icon

O projekte

Ako fungujeme?

Všetci členovia organizačného tímu sme zamestnaní a chodíme do práce. Tomuto projektu sa venujeme vo voľnom čase.
Stretávame sa na organizačných sedeniach v bratislavskom Dome Quo Vadis, kde tvoríme, hodnotíme a rozhodujeme o ďalšom fungovaní tohto projektu.
Pôvodná myšlienka projektu bola založiť nadáciu v správnom právnom zmysle slova. To by však znamenalo vysoké byrokratické a finančné zaťaženie, ktoré by v konečnom dôsledku prakticky znemožnilo fungovanie celej myšlienky.
Momentálne, kým je projekt v začiatkoch, sme sa rozhodli pre „voľnú“ formu fungovania: tzn. všetky finančné prostriedky sú ukladané na bežný účet fyzickej osoby, ktorého výpis pravidelne každý mesiac zverejňujeme na našej stránke. Týmto spôsobom je fungovanie fondu oslobodené od účtovníctva a podobných záležitostí. Na druhej strane sme si však vedomí, že budeme zápasiť s možnou netransparentnosťou a nedôveryhodnosťou.
Spoliehame sa preto najmä na to, že ľudia, ktorí budú prispievať na tento fond, chcú pomôcť, a na to, že poznajú osobne nás a naše doterajšie dobrovoľnícke aktivity, čo im je dostatočnou zárukou.
Po rozbehnutí projektu sa plánujeme stať členmi Bratislavskej komunitnej nadácie pre zvýšenie spomínanej transparentnosti, dôveryhodnosti a kreditu celého projektu. S tým však stúpne najmä časová a administratívna náročnosť pre naše fungovanie. Z tohto dôvodu sme otvorení pre nových členov nášho tímu.