facebook-icongoogle-plus-icon

O projekte

Prečo to robíme?

Všetci, ktorí sa venujeme tomuto projektu, sme už niekedy pocítili pomoc od ostatných v rôznych podobách. Uvedomujeme si, že nie každý mal také možnosti ako my. Aj preto sme sa rozhodli pomáhať ďalším, s cieľom, aby tí “ďalší” zase šírili svoju pomoc ďalej. Veríme, že ak si budeme navzájom pomáhať, nikdy a nikde to nevyjde nazmar - ani v dnešnej dobe.
V neposlednom rade je našou veľkou motiváciou viera v Boha, ktorá nás k tomu všetkému pohýna.