Časté otázky

Prečo nejaká firma odkupuje PET vrchnáky?

Špecializované firmy na tom majú postavený svoje podnikanie. Vrchnáky recyklujú, vyrábajú z nich plastový granulát, ktorý ďalej predávajú výrobným firmám. Výrobné firmy z nich vyrábajú technické plasty, plastové súčiastky, obaly a pod.

Aké vrchnáky sa zbierajú?

Zbierajú sa PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov:

  • minerálne vody (napr.: Rajec, Fatra, … )
  • sladené nápoje (napr.: Kofola, Coca Cola, … )
  • nápoje z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, … )
  • vrchnáky z olejov

Nezbierajú sa vrchnáky z drogérie (napr.: šampóny, spreje, …), čistiacich a pracích prostriedkov. Niektoré z nich sú síce z PET plastov, ale veľká väčšina nie je.

Prečo sa zbierajú len vrchnáky a nie celé PET fľaše?

Z recyklovateľných pastov sú najskladnejšie vrchnáky. Momentálne nemáme kapacity na skladovanie a odvoz celých fliaš.

Čo znamená názov HorebPET?

Horeb je vrch, ktorý sa nachádza v pohorí Sinaj v Sinajskej púšti v Egypte. Vrch Horeb sa spája s viacerými biblickými postavami, ako Mojžiš alebo Eliáš a ich neľahkým výstupom na tento vrch. Podobne aj zber PET vrchnákov za účelom pomoci druhým je ako náročný výstup na strmý vrch. Treba zbierať odhodlane a vytrvalo.

Kto stojí za Projektom HorebPET?

Projekt založili v roku 2013 dobrovoľníci: Ladislav Rydzyk, Monika Hricáková, Paula Fusková a Lenka Šabíková. Aktálne na Projekte robia aj ďalší dobrovoľníci. Ich zoznam nájdete tu.  Koordinátormi Projektu sú Lukáš Murín a Monika Hricáková. Všetci členovia organizačného tímu sú zamestnaní, tomuto projektu sa venujú vo voľnom čase a stretávajú sa v Dome Quo Vadis.

Ako vznikol Projekt HorebPET?

Pôvodne sa PET vrchnáky začali zbierať na kúpu elektrického vozíka pre mladého muža, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii po autonehode. Keďže zbierka sa ukončila, ale ľudia, ktorí boli oslovení, zbierali PET vrchnáky aj naďalej, pár nadšencov sa rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a získavať financie pre ďalších, čo to potrebujú.

Po viac ako polročných prípravách bol projekt oficiálne spustený začiatkom roka 2013.

Prečo sa dobrovoľníci venujú tomuto Projektu?

Všetci, ktorí sa venujú tomuto projektu, už niekedy pocítili pomoc od ostatných v rôznych podobách. Nie každý mal také šťastie. Aj preto sa rozhodli pomáhať ďalším, s cieľom, aby tí “ďalší” zase šírili svoju pomoc ďalej. V neposlednom rade je pre dobrovoľníkov veľkou motiváciou viera v Boha, ktorá ich k tomu všetkému inšpiruje.

Prečo nie je HorebPET neziskovou organizáciou, ale hovorí si Projekt?

Pôvodná myšlienka Projektu bola založiť nadáciu v právnom zmysle slova. To by však znamenalo vysoké byrokratické a finančné zaťaženie, ktoré by v konečnom dôsledku prakticky znemožnilo fungovanie celej myšlienky.
Momentálne, kým je Projekt v začiatkoch, sme sa rozhodli pre voľnú formu fungovania: tzn. všetky finančné prostriedky sú ukladané na bežný účet koordinátorov Projektu a tí ich následne odovzdávajú podporovaným. Týmto spôsobom je fungovanie Projektu oslobodené od účtovníctva a podobných záležitostí.

Dôveryhodnosť projektu zabezpečujú dobré referencie a odporúčania známych, ktorí poznajú dobrovoľníkov osobne, ako aj ich predchádzajúce filantropické aktivity.

Kto vyberá ľudí, ktorí dostanú peniaze?

Organizačný tím Projektu vyberá spomedzi prijatých žiadostí.