facebook-icongoogle-plus-icon

Terézia Bučková

Koordinátorka Projektu HorebPET pre školy

Práca:  Učiteľka na prvom stupni ZŠ

VŠ: Pedagogická fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta  UK vBratislave

Dobrovoľnícka činnosť: