facebook-icongoogle-plus-icon

Terézia Bučková

Koordinátorka Projektu HorebPET pre školy

Práca:  Učiteľka na prvom stupni ZŠ

VŠ: Pedagogická fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta  UK vBratislave

Dobrovoľnícka činnosť:

Monika Hricáková

Členka organizačného tímu HorebPET

monika hricakova

 • Práca: riaditeľka Domu Quo Vadis, odborný referent organizácie a riadenie ABU BA, zodpovedná za projekt infomail, osobná asistentka, zástupkyňa vlastníkov bytov
  • manažment dobrovoľníkov, organizácia eventov, rozličné iné činnosti
  • komunikácia, development nápadov, realizácia projektov
 • VŠ: Fakulta katolíckej teológie, Trnavská univerzita (v Bratislave)
 • Dobrovoľnícke aktivity:
  • zodpovedná za Dom Quo Vadis (2 roky, pokračuje zamestnaním 1,5roka) www.domquovadis.sk
  • projekt infomail (dobrovoľnícky 7 rokov, teraz v rámci práce) www.infomail.nawebe.net
  • spolupráca s komunitou Emanuel (pomoc organizácie a propagácie) (s prestávkami 6 rokov) www.emanuel.sk
  • pomoc so zbierkou Modrý Motýľ (4 roky), organizácia muskulárnych dystrofikov www.omdvsr.sk
  • spolupráca pri organizácii non-stop čítania Biblie (Biblia dňom aj nocou) (3 roky) http://biblia.abu-bratislava.sk/
  • iné menšie dobrovoľnícke aktivity :)

Lenka Šabíková

Členka organizačného tímu HorebPET

lenka sabikova

• Práca: laboratórny diagnostik
• VŠ:
  o Fakulta chemickej a potravinárskej technológie , STU BA
  o Prebiehajúce štúdium - Misijná a charitatívna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
• Dobrovoľnícke aktivity:
  o člen - o.z. Ružová margarétka - www.ruzovamargaretka.sk
  o vedúca letných kardiotáborov
  o skúsenosť v misijnom projekte VŠZaSP sv. Alžbety v Etiópii (Kibre Megist)

Paula Fusková

Členka organizačného tímu HorebPET

paula fuskova

Paula Fusková

 • Práca: asistentka riaditeľa súkromnej firmy
  • organizácie rôznych business eventov, konferencií, ...

 

 • VŠ: Fakulta príchodných vied, Univerzita Komenského v Bratislave

 

 • Dobrovoľnícke aktivity:
  • člen - O.z. Dom Quo Vadis www.domquovadis.sk
  • dobrovoľníčka - Klub detskej nádeje (2 roky počas VŠ)
  • skúsenosť pri environmentálnon projekte v Liptovskom Mikuláši zamerané na permakultúru