facebook-icongoogle-plus-icon

Možnosti pomoci

Ako zriadiť zberné miesto na Vašom pracovisku?

Zber PET vrchnákov je v každej organizácii, inštitúcii či firme založený na dobrovoľnej iniciatíve každého jedného "nadšenca".

Postup je nasledovný:

  1. Zriadenie „zberného miesta“ vo vašej organizácii/firme/inštitúcii, na ktorom bude škatuľa/vrece označené plagátom alebo inou informáciou o tom kto, ako a pre koho tieto vrchnáky zbiera. Stiahnite si plagát pre konkrétneho človeka (vyberte tu) alebo banner.
  1. Vyhlásenie zbierky a oboznámenie ľudí vo vašej organizácii/firme/inštitúcii s podstatou a cieľom zbierky. Jedným so spôsobov je napr. zaslanie emailu. Vzorový email nájdete tu.
  1. Odvoz vrchnákov na verejné zberné miesto po nazbieraní dostatočného množstva vrchnákov - zoznam verejne dostupných zberných miest
    • Saleziáni don Bosca Mamateyka , Mamateyova 4, Bratislava (najviac nám pomôžete, ak vrchnáky doveziete v rámci Bratislavy sem)

Odvoz vrchnákov momentálne nezabezpečujeme. V prípade, že by ste mali väčšie množstvo vrchnákov, môžeme sa dohodnúť individuálne.

  1. Pre tie organizácie/inštitúcie/firmy, ktoré zbierajú PET vrchnáky ponúkame možnosť zverejnenia ich mena na našej web stránke medzi podporovateľmi. V prípade záujmu napíšte názov organizácie, logo a prípadné detailnejšie informácie na emailovú adresu info@horebpet.sk. So zverejnením musí súhlasiť vedenie zverejnenej organizácie, resp. zverejnený jednotlivec.