facebook-icongoogle-plus-icon

Možnosti pomoci

Možnosti pomoci

Zberom PET-vrchnákov a ich doručením na naše zberné miesta – pre každého človeka sa koná zber v iných mestách na Slovensku. Z odpredaných vrchnákov v každom meste budú zverejnené osoby finančne podporované. Momentálne sa naše zberné miesta nachádzajú v Bratislave, Prešove a Senici.

Finančne – poukázaním dobrovoľnej finančnej čiastky na konkrétnu výzvu.

Priamo - keďže by sme boli radi, aby pomoc bola aj o niečom viac ako len o financiách, existuje tiež možnosť priamej pomoci – na základe Výzvy na pomoc nám písomne pošlete Váš návrh na konkrétnu pomoc vyzývateľovi. Po schválení vyzývateľom vám bude odovzdaný kontakt, kedy budete môcť priamo pomôcť vyzývateľovi osobným stretnutím, venovaním svojho času a materiálnou pomocou.