facebook-icongoogle-plus-icon

Možnosti pomoci

Možnosti pomoci

Zberom PET-vrchnákov a ich doručením na naše zberné miesta – pre každého človeka sa koná zber v iných mestách na Slovensku. Z odpredaných vrchnákov v každom meste budú zverejnené osoby finančne podporované. Momentálne sa naše zberné miesta nachádzajú v Bratislave, Prešove a Senici.

Finančne – poukázaním dobrovoľnej finančnej čiastky na konkrétnu výzvu.

Priamo - keďže by sme boli radi, aby pomoc bola aj o niečom viac ako len o financiách, existuje tiež možnosť priamej pomoci – na základe Výzvy na pomoc nám písomne pošlete Váš návrh na konkrétnu pomoc vyzývateľovi. Po schválení vyzývateľom vám bude odovzdaný kontakt, kedy budete môcť priamo pomôcť vyzývateľovi osobným stretnutím, venovaním svojho času a materiálnou pomocou.

Ako zriadiť zberné miesto na Vašom pracovisku?

Zber PET vrchnákov je v každej organizácii, inštitúcii či firme založený na dobrovoľnej iniciatíve každého jedného "nadšenca".

Postup je nasledovný:

 1. Zriadenie „zberného miesta“ vo vašej organizácii/firme/inštitúcii, na ktorom bude škatuľa/vrece označené plagátom alebo inou informáciou o tom kto, ako a pre koho tieto vrchnáky zbiera. Stiahnite si plagát pre konkrétneho človeka (vyberte tu) alebo banner.
 1. Vyhlásenie zbierky a oboznámenie ľudí vo vašej organizácii/firme/inštitúcii s podstatou a cieľom zbierky. Jedným so spôsobov je napr. zaslanie emailu. Vzorový email nájdete tu.
 1. Odvoz vrchnákov na verejné zberné miesto po nazbieraní dostatočného množstva vrchnákov - zoznam verejne dostupných zberných miest
  • Saleziáni don Bosca Mamateyka , Mamateyova 4, Bratislava (najviac nám pomôžete, ak vrchnáky doveziete v rámci Bratislavy sem)

Odvoz vrchnákov momentálne nezabezpečujeme. V prípade, že by ste mali väčšie množstvo vrchnákov, môžeme sa dohodnúť individuálne.

 1. Pre tie organizácie/inštitúcie/firmy, ktoré zbierajú PET vrchnáky ponúkame možnosť zverejnenia ich mena na našej web stránke medzi podporovateľmi. V prípade záujmu napíšte názov organizácie, logo a prípadné detailnejšie informácie na emailovú adresu info@horebpet.sk. So zverejnením musí súhlasiť vedenie zverejnenej organizácie, resp. zverejnený jednotlivec.

 

Typy PET vrchnákov na zber

Zbierame PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov:

 • minerálne vody (napr.: Rajec, Fatra, ... )
 • sladené nápoje (napr.: Kofola, Coca Cola, ... )
 • nápoje z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, ... )
 • vrchnáky z olejov

Nezbierame vrchnáky z nenápojových výrobkov hlavne ako drogéria (napr.: šampóny, spreje, ...). Niektoré z nich sú síce z PET plastov, ale veľká väčšina nie je.

Hľadáme dobrovoľníkov

Vylepte plagáty na vhodné miesta - A4 plagát a A3 plagát na stiahnutie

Založte zberné miesto na svojom pracovisku. 

Hľadáme reprezentatívne nádoby na zbieranie PET vrchnákov

Hľadáme dobrovoľníkov do Projektu HorebPET:

-> fyzická pomoc - prenášanie vrchnákov do skladových priestorov autom alebo vozíkmi

-> mediálny tím (kreatívni ľudia):

 • grafik, dizajnér
 • web developer
 • kameraman, strihač
 • audio

-> ekonomický tím: vedenie účtovníctva

Podkategórie

 • Zberné miesta

  Verejne dostupné zberné miesta, na ktorých je možné vrchnáky odovzdať a pomôcť druhým.